Kontrola zobrazení displeje.
Jak rozeznat zda je displej poškozen či ne? Displej by měl zobrazovat po celé ploše správně bez zjevných vad. Většinou se poškození projevuje jako např. černé skvrny, svislé nebo vodorovné linky či vadné zobrazovací body. Poškození je nejlépe viditelné na bílé obrazovce, např. v aplikaci telefon. Telefony značky Samsung obsahují testovací menu, které umožní lépe provést diagnostiku. Testovací menu zobrazíte zadáním kódu ∗#0∗# v aplikaci telefon. Po zobrazení testovacího menu stačí zvolit některou z položek "RED,GREEN,BLUE,RECEIVER" a provést samotný test. V případě že test odhalí poškození displeje, samotná výměna skla vadu neodstraní a je nutné vyměnit celý modul displeje.
1.png   2.png   4.png
Kontrola dotyku displeje
Správnou funkci dotykové vrstvy displeje ověříme tak, že displej reaguje na dotyk po celé své ploše správně. U mobilních telefonů značky Samsung lze opět využít testovacího menu, které vyvoláte zadáním kódu ∗#0∗# v aplikaci telefon. Po zobrazení testovacího menu stačí zvolit položku "TOUCH" a provést samotný test. U telefonů značky iPhone lze test provést na úvodní obrazovce. Uchopením libovolné ikony a jejím přesouváním po celé ploše displeje.
1.png   2.png   3.png